Interview Katholiek Nieuwsblad

INSPIRATIE
‘Limburgs Liefste’ verbindt protestantse en katholieke vrouwen: ‘De Geest leidt ons hierin’

Auteur: Peter Doorakkers10 maart 2023Verschenen op kn.nl/inspiratieOrigineel artikel
Michèlle Boessen, Annette van der Spoel en Daniëlle van der Niet (vlnr) bij de oprichting van ‘Limburgs Liefste’, een oecumenisch, digitaal tijdschrift voor gelovige vrouwen.

Het online tijdschrift Limburgs Liefste bestaat inmiddels ruim een jaar. De initiatiefnemers willen gelovige vrouwen over de muren van Kerken heen bemoedigen, verbinden, inspireren en helpen hun geloof praktisch vorm te geven.

Of hun werk voor Limburgs Liefste een roeping is? “Dat is misschien een groot woord”, zegt Annette van der Spoel. “Maar ik denk dat we hiermee in elk geval heel veel mensen kunnen bemoedigen.”

Sparren
Dat laatste woord komt veel terug in het gesprek met haar en Michèlle Boessen, twee van de drie vrouwen die aan de wieg stonden van het jonge initiatief in de zuidelijke provincie. Het werd geboren uit de behoefte aan verbinding met andere gelovige vrouwen die de katholieke Boessen en de protestantse Van der Spoel zelf ervoeren.

“Er zijn in de Kerk dingen voor tieners en jongeren”, zegt Boessen, “maar als je dan het werkende leven ingaat of kinderen mag krijgen, is er eigenlijk heel weinig meer. In je dagelijkse bezigheden sta je vaak alleen. Dan wil je wel eens sparren met iemand die dezelfde normen en waarden heeft.”

Veel gemeen
De twee ontmoetten elkaar nadat Van der Spoel met haar man naar Limburg verhuisde. Er was meteen herkenning: “Ik kom uit de Biblebelt, daar kwam ik geen katholieken tegen. In mijn gesprekken met Michèlle merkte ik echter meteen dat we veel gemeen hebben: we willen allebei volgeling van Jezus zijn. Dat is mooi, maar soms ook moeilijk, want hoe doe je dat dan, in je werk, je omgeving, je gezin? Hoe vind je verbinding met andere gelovigen, ook buiten je eigen Kerk, en hoe maak je je geloof praktisch?”

De inspiratie voor een blad kwam mede uit Zeeland, waar een tijdschrift voor vrouwen uit verschillende protestantse Kerken bestaat. “Ik vroeg me toen af: kunnen we op die manier hier protestanten en katholieken verbinden?”, zegt Van der Spoel. “Kunnen we hen bemoedigen en inspireren? We wilden aanvankelijk een papieren blad maken, maar daarvoor is best wel wat geld nodig. Dus zijn we digitaal begonnen.”

Die knoop werd eind 2021 doorgehakt, nadat enkele mensen spontaan hun medewerking toezegden. “Iemand van de protestantse kerk in mijn dorp wilde gratis foto’s maken”, vertelt Boessen, “en mijn broer stelde een heel beeldarchief ter beschikking. Toen zijn we na even nadenken gewoon begonnen en met Kerstmis 2021 lag het eerste nummer er.”

Iedere editie heeft een thema en bevat enkele vaste onderdelen. “Zo hebben we bijvoorbeeld altijd een overweging, een interview over iemands bijzondere plek in Limburg, een verhaal over een caritasinitiatief en een playlist met muziek die bij het thema past”, vertelt Van der Spoel.

Bemoedigende reacties
De reacties op de eerste edities zijn positief, en dat bemoedigt op hun beurt de makers. “We merken dat we een kant op geleid worden”, zegt Boessen. “Limburgs Liefste draait niet om wat wij willen; we voelen dat de Geest ons hierin leidt.”

Die reacties komen deels overigens ook van niet-gelovige of niet kerkelijk betrokken vrouwen. Hun bereiken is “niet het hoofddoel, maar wel een mooie bijvangst”, zeggen de twee. “Je ziet aan het succes van bladen als Happinez dat veel mensen bezig zijn met zingeving, meditatie en dergelijke”, zegt Boessen. “Vaak gaat het luikje dicht als de Kerk erbij komt, maar bij de naam Limburgs Liefste denk je daar niet meteen aan. Een heel aantal van mijn vriendinnen is niet kerkelijk, maar raakt toch geïnspireerd door wat ze in het blad lezen. Dat zaadje is geplant, en dan zien we wel.”

Papieren ambities
Hun focus ligt op dit moment op Limburg en op het online magazine, maar de ambities reiken verder. De ideeën liggen er en er is inmiddels een stichting opgericht, zodat er ook fondsen geworven kunnen worden. De naam daarvan luidt Stichting 1.1.10, een verwijzing naar een passage uit de eerste brief aan de Korinthiërs: Ik doe een beroep op u in de naam van onze Heer Jezus Christus: weest allen eensgezind, laat er geen verdeeldheid onder u zijn.

Wanneer die een succes is? “Als er ergens in het komende jaar een papieren glossy ligt”, zegt Boessen resoluut. “En als we daarnaast ook een live event hebben georganiseerd, waar men elkaar echt heeft kunnen ontmoeten.”

Buiten de provinciegrenzen
De stille hoop is om het initiatief uiteindelijk tot buiten de Limburgse provinciegrenzen uit te breiden, “al zal dat niet in het komende jaar al lukken”, vertelt Boessen.

Limburgs Liefste draait volledig op vrijwilligers, die het blad maken naast hun drukke dagelijkse bezigheden. Wat hen drijft? “We voelen ons bevestigd in wat we doen”, zegt Van der Spoel. “We zijn enthousiast omdat we merken dat ons werk gezegend wordt: als dit gezegend wordt, waarom zou de volgende stap dan niet ook lukken?”

Het originele artikel lees je op kn.nl