Limburgs Liefste

Hèt eMagazine voor Limburgse Christen Vrouwen

De doelstelling van Limburgs Liefste is om Christenvrouwen in Limburg te ondersteunen, inspireren en enthousiasmeren. Via dit formulier kun je zelf een activiteit bij ons melden zodat deze opgenomen kan worden in het activiteitenoverzicht op de website.
Criteria voor aanmelding: (Christelijke) activiteiten georganiseerd door en voor Limburgse vrouwen onder de aandacht te brengen.

(Enkel t.b.v. Limburgs Liefste zodat bij eventuele vragen contact kan worden opgenomen. Naam/contactgegevens aanmelder worden niet op website vermeld.)
Vul hier de naam van de activiteit in die je wilt aanmelden.
Vul hier eventueel een korte omschrijving van de activiteit die je aanmeldt in.
Vul hier in op welke dag en datum de activiteit plaatsvindt.
Indien 'anders' is aangeklikt, geef hieronder aan wat de beoogde doelgroep is:
Voor welke doelgroep wordt de activiteit georganiseerd?
Soms wordt een activiteit specifiek voor studenten, young professionals of bijv. gepensioneerden georganiseerd. Indien er sprake is van een specifieke (leeftijds)doelgroep kun je dat hier aangeven.
Vul hier in wat de aard van de activiteit is; is het een inloopochtend om elkaar te ontmoeten en is dat het primaire doel? Vul dan sociaal/verbindend in. Leer je meer over je geloof door samen verschillende thema's te bespreken? Kies dan voor catechese. Etc.
Indien anders; licht hier je antwoord toe
Vul hier in door welke kerk/gemeenschap/congregatie/organisatie de activiteit georganiseerd wordt.
We vinden het leuk om te weten of je zelf al met de activiteit die je aanmeldt bekend bent, omdat je bijv.(mede)-organisator of deelnemer bent.
Voeg (indien deze er is) aub de url. toe waar meer informatie over deze activiteit gevonden kan worden.
Nog iets te melden? Je kunt het hierboven kwijt. Heb je ook nog een digitale flyer die op de website geplaatst kan worden? Stuur die dan naar info@limburgs-liefste.nl met in het onderwerp "Digitale aanmelding activiteit"